„Jak obiecali, tak zrobili…”

Firma Partners na początku roku oznaczyła na naszej mapie, nasadznia własne. Drzewa są już posadzone. Centrum Łowicza wzbogaciło się o kolejne 20 drzew.

Dziękujemy za zaangażowanie w naszą społeczną akcję zazieleniania Łowicza.

Działania firmy Partners, to godny naśladowania przykład świadomości ekologicznej biznesu.

Dziękujemy 💚💚💚