Wielofunkcyjność ulicznych drzew

Z czym kojarzy się miasto? Z zabudowaniami oraz dużą ilością asfaltu i betonu, które ułatwiają przemieszczanie i sprawną komunikację. Drzewa są nie tylko ozdobą miejskich ulic czy skwerów – stanowią ważny element infrastruktury, bezpośrednio oddziałujący na jakość życia mieszkańców.

Poza znaną powszechnie właściwością, jaką jest wytwarzanie tlenu, drzewa odgrywają ważną rolę w utrzymaniu wieloaspektowej równowagi miasta: wodnej, akustycznej i klimatycznej.

Tereny zielone, które zlokalizowane są zazwyczaj na otwartych przestrzeniach, sprzyjają retencjonowaniu wody. Ma to znaczenie m.in. podczas ulewnych opadów deszczu, gdy nieutwardzony i niezabudowany grunt wchłania oraz zatrzymuje nadmiar H2O, podobnie jak gąbka. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia podtopień czy powodzi.

Zmagazynowane zasoby wodne są stopniowo uwalniane. Odparowana przez drzewa woda nawilża powietrze, które w mieście często jest suche i pełne pyłów.

Zieleń w pobliżu zabudowań mieszkalnych sprzyja tłumieniu hałasu oraz ogranicza negatywny wpływ zanieczyszczeń na samopoczucie mieszkańców. Parki i lasy miejskie oraz zielone przedmieścia pełnią także ważną funkcję klimatyczną, ograniczając efekt ciepła, jakie miasto wytwarza w trakcie letnich upałów.