Drzewa przy drogach

Rzędy drzew, znajdujące się przy polskich drogach, to nieodłączny element słowiańskiego krajobrazu. Jak podkreśla dendrolog, dr Jacek Borowski, przydrożne drzewa pełnią wiele ważnych funkcji, m.in. zwiększając bezpieczeństwo kierowców.

Zdaniem eksperta, drzewa we wskazywaniu kierunku drogi i oznakowaniu zakrętów są lepsze niż znaki drogowe. Zimą przydrożne szpalery zapobiegają przemieszczaniu się zasp śnieżnych, tworząc ścianę. Latem korony drzew rzucają rozłożysty cień, co zapobiega przegrzaniu asfaltu i powoduje mniejsze zużycie energii w samochodach, wyposażonych w klimatyzację.

Drzewa pełnią ważną funkcję ekologiczną – oczyszczają zarówno glebę, jak i atmosferę, pochłaniając szkodliwe gazy. W znaczący sposób przyczyniają się też do zmniejszenia natężenia hałasu w miastach i przy trasach szybkiego ruchu.

Psychologowie udowodnili, że hałas jest odbierany inaczej, gdy nie widać jego źródła. Dlatego odgrodzenie ruchliwej drogi pasmem drzew powoduje, że odgłosy ruchu samochodowego są mniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Dr hab. Halina Barbara Szczepanowska, profesor IGPiM, zwraca także uwagę na sposób, w jaki drzewa oddziałują na samopoczucie osób prowadzących pojazdy. Przyrodnicze zagospodarowanie poboczy, zwłaszcza poprzez obsadzenie ich drzewami, powoduje mniejsze zmęczenie kierowców i zwiększa skłonność do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Może to w istotny sposób przekładać się na ograniczenie niebezpiecznych sytuacji na drodze.