Podsumowanie wiosennej części inicjatywy 888 drzew dla Łowicza

Posadzonych zostało 470 drzew.

W tym „nasadzenia własne” – 47 szt. Zgłoszone na interaktywną mapę 888, ale sfinansowane i posadzone bez udziału Fundacji Prolas.

Wartość posadzonych przez nas 423 szt. drzew – 32 521,74 pln

Fundacja Prolas wszystkie środki zgromadzone na koncie przeznacza wyłącznie na drzewa. Zbudowanie strony www, kampania reklamowa, słupki, ziemia, kora itd. pokrywane są z prywatnych funduszy organizatorów – 42 530,10pln

Razem wydatki: 75 051,84 pln

Inicjatywa 888 drzew dla Łowicza jest społeczną, oddolną akcją, finansowaną przez mieszkańców Łowicza i miejscowych przedsiębiorców. Fundacja nie przyjmuje darowizn od miasta, powiatu, państwa, UE, nie korzysta z grantów, dotacji, subwencji.

Wpłaty na konto:

Przedsiębiorcy – 2 664,00 pln (1 wpłata)

Instytucje finansowe – 1 000,00 pln (1 wpłata)

Wpłaty od osób fizycznych – 1 383,00 pln (8 wpłat)

Wpłaty na portalu zrzutka.pl – 6 562,00 pln

Razem darowizny: 11 609,00 pln

Dziękujemy wszystkim za wpłaty oraz za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w czasie sadzenia drzew.

Zachęcamy do dalszego wsparcia na jesienną część inicjatywy 888.

Do wiadomości redakcji:

lowicz24.eu

Lowiczanin.info